Duffelsesteenweg 12, 2547 Lint, Belgiƫ
tel.: +32 [0]3 460 10 66 | sales: +32 [0]3 460 10 63
info@grafisoft.be | sales@grafisoft.be

keyboard

Beleidsverklaring

Grafisoft is een onderneming die activiteiten ontplooit op het vlak van informatica, communicatie, automatisatie, processturing, grafiek, gegevensbeheer, administratie, (gegevens)beveiliging, dienstverlening (expertise) en opleidingen.

Hoewel het verwerven van een zekere hoeveelheid winst inherent is aan de maatschappelijke vorm van de onderneming en ook noodzakelijk voor het voortbestaan ervan, ligt het doel van Grafisoft eerder in het leveren van de hierboven genoemde diensten en goederen. Dit gebeurt op een correcte, eerlijke en betrouwbare manier ten opzichte van klanten, eigen medewerkers en ook ten opzichte van haar leveranciers.

Grafisoft wil deze doelstellingen bereiken vanuit respect voor mens, milieu en samenleving. Grafisoft werkt met aandacht en inzet voor de situatie in de derde en de vierde wereld.

Op technisch en administratief vlak wil Grafisoft voortdurend blijven vernieuwen, en zoeken naar verbetering van de bestaande technieken en middelen, zonder te tornen aan een langdurige betrouwbaarheid. Hiertoe zal Grafisoft hoogstaande normen toepassen, zowel bij de toepassingen die in opdracht van klanten worden geproduceerd, als bij de interne administratie en de technische ondersteuning.

Grafisoft hanteert eveneens een permanent systeem van probleembeheersing, zowel intern als extern in verband met haar professionele activiteiten. Hierdoor wordt de werking geoptimaliseerd.