Duffelsesteenweg 12, 2547 Lint, België
tel.: +32 [0]3 460 10 66 | sales: +32 [0]3 460 10 63
info@grafisoft.be | sales@grafisoft.be

Veel gestelde vragen

Grafisoft

Waar komt die ezel vandaan?
En zijn getekend broertje?
Waarom kiest Grafisoft voor Microsoft en niet voor Open Source?
Waarom wil Grafisoft graag alle TCP/IP systemen op één locatie onder zijn hoede nemen?
Waarom gaat Grafisoft in zee met outsourcing op de Filippijnen en in India?
Waarom is er bij levering van hardware door Grafisoft haast steeds een leveringstijd te voorzien?

Bibliotheken en scholen

Gaat automatisering niet gepaard met een verlies aan arbeidsplaatsen in scholen en bibliotheken?

Op sommige van de meest gestelde vragen weten wij het antwoord ook niet. Maar als we het wel weten, vindt u het misschien hieronder. En wanneer onverhoopt uw vraag er nog niet bij staat, mail ze dan eens naar Jos@grafisoft.be, dan wordt ze alweer meer gesteld, en maakt ze kans de lijst aan te vullen ;-)

Grafisoft

V: Waar komt die ezel vandaan?KerstezelGrafisoft-ezel

A: Bij de prille start van Grafisoft wandelden we in een park, denkend over een logo voor de nieuwe firma. In een aangrenzende wei stond een ezel, en die kwam geïnteresseerd aangehuppeld toen we er passeerden, gebarend van 'ik, ik, ik ben het perfecte logo.' En inderdaad, ezels zijn slim, vriendelijk, en problemen pakken ze koppig aan. Zoals Grafisoft, dus...

V: En zijn getekend broertje?

Donkey_nr1

A: Mark Diansay, onze grafische ontwerper, zorgde voor een furry manga versie die vanaf nu ook de lay-out van Grafisoft zal sieren. Ook voor u kan Mark in zijn pen klimmen om een logo (of een complete mangaserie ;-) te ontwerpen.

top


V: Waarom kiest Grafisoft voor Microsoft en niet voor Open Source?

A: Jos Jacobs: "In het begin van mijn carrière heb ik, samen met klanten, zowel Open Source als Microsoft systemen gebruikt. Zowel de argumenten pro- als contra Open Source leken me waardevol, hoewel ik het niet eens kan zijn met bepaalde zienswijzen rond eigendomsrecht, binnen deze discussie.

Een belangrijk aspect in dit dispuut lijkt wel het kostenplaatje. Het argument dat Open Source software gratis is, kan opgaan in het geval van een thuisgebruiker, die de tijd -en de knowhow- aan zich heeft om deze systemen te installeren, te testen, te herinstalleren, aan te passen... tot een bevredigend resultaat is bereikt.

In een professionele omgeving echter, waar tijd veel geld kost, weegt het wegvallen van (een deel van) de aanschafprijs niet op tegen de kosten van installatie, testen, aanpassingen, hertesten enzovoort. De uitgaven voor de implementatie (in werkuren) gaan al snel vèèl hoger liggen dan de -duidelijk begrensde- prijs van een licentie.

De ondersteuning van geïnstalleerde software van Microsoft is -weliswaar betaald- onberispelijk, snel en efficiënt. Opkomende problemen kunnen dus, eventueel in tweede lijnsupport, vakkundig worden opgelost. Bij Open Source installaties is meestal in geen enkele ondersteuning voorzien, waardoor moeilijkheden ad hoc moeten worden aangepakt, wat voor grote complicaties kan zorgen onder de zware tijdsdruk van een accident dat de functionaliteit van het systeem aantast.

Zowel de ondersteunigs- als de responsabiliteits-aspecten en de kosten/baten verhouding van het geheel rechtvaardigen de weloverwogen beslissing van Grafisoft om te kiezen voor oplossingen die in het belang van de klant de beste mogelijkheden bieden. We gaan ervan uit dat filosofische overwegingen niet hier hoeven te spelen: daarvoor zijn andere platforms beschikbaar."

Bekijk ook even Microsofts argumenten...

top


V: Waarom wil Grafisoft graag alle TCP/IP systemen op één locatie onder zijn hoede nemen?

We hebben er alvast geen moeite mee om samen te werken: dat kunnen onze collega's bevestigen. Er zijn nu eenmaal heel wat situaties die gegroeid zijn vanuit diverse systemen, en die op een gegeven ogenblik samenvloeien in één netwerk. Denken we maar aan de telefoon, die tot nu meestal een gescheiden bekabeling en een lokale centrale omvatte. De hele communicatie kan nu verhuizen naar TCP/IP, waardoor twee ingewikkelde systemen plots gaan samenvallen.

En net zoals je moeilijkheden krijgt als je de motorkap van je auto in één garage laat herspuiten, en je deuren in een andere, is een TCP/IP netwerk een steeds complexer wordend geheel, en wordt het dan ook erg delicaat om de behandeling ervan te versnipperen. De afstemming van alle onderdelen is nu eenmaal beter wanneer ze gebeurt vanuit één en hetzelfde systeem, met hetzelfde team en dezelfde administratieve ondersteuning.

Zo lopen onze SLA's niet steeds synchroon met die van onze collega's en zijn ook de toegepaste procedures niet overal gelijk.

Verder is het Uman systeem zeer goed in staat om het volledige netwerk te monitoren, en wordt het een beetje jammer voor onze klant, indien zulk systeem gaat overlappen met de monitoring van onze collega's: tweemaal betalen voor dezelfde service vindt niemand een goed idee.

top


V: Waarom gaat Grafisoft in zee met outsourcing op de Filippijnen en in India?

Er zijn heel wat mogelijke locaties te vinden waar outsourcing wordt aangeboden: Nearshore, offshore, regional insourcing... Allemaal hebben ze hun voor- en nadelen. Kosten, lokale lonen, taalgebruik, tradities, politieke stabiliteit en vaardigheden kunnen sterk verschillen. Daarom vereist het heel wat expertise om de juiste keuze te maken.

Voor de skills die Grafisoft nodig heeft, komen zowel India als de Filippijnen in aanmerking, hoewel beide locaties andere achtergronden bieden. De Filippijnen bleken meer te voldoen aan onze behoeften, en daarom is dan ook de Grafisoft 'branch' in Cebu opgericht. Sinds alweer een hele tijd bewijzen onze Filippino's dagelijks de juistheid van deze keuze.

Nochtans bieden de Indische experts andere kennis, en een andere manier van werken aan, waardoor ze voor andere taken uitermate geschikt zijn.

top


V: Waarom is er bij levering van hardware door Grafisoft haast steeds een leveringstijd te voorzien?

Grafisoft heeft al vroeg sommige keuzes gemaakt. Een keuze houdt dikwijls een balanswerking in. In dit geval gaat het om de balans tussen een snelle levering en keuze en kwaliteit. De versies van producten volgen elkaar in de ICT- wereld uitermate snel op. Een apparaat dat vandaag in ons magazijn geleverd wordt, kan volgende week al 'outdated' zijn.

De breedte van het productgamma, de uitermate ruime keuze en de relatief lage omzet in dit gebied (wij zijn geen computerwinkel) zorgen ervoor dat materialen soms (te) lang in ons magazijn zouden blijven.

We staan voor up-to-date systemen, en gebruiken zeer vooruitstrevende technologieën. We merken ook op dat onze klanten kiezen voor de laatste nieuwe techniek, eerder dan voor 'just in time delivery'. Dit is ook de keuze die Grafisoft gemaakt heeft.

Uiteraard gaat dit niet om vervangonderdelen of herstellingen, die soms uitermate dringend kunnen nodig zijn. We zorgen ervoor steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben om calamiteiten het hoofd te bieden.

top

Bibliotheken en scholen

V: Gaat automatisering niet gepaard met een verlies aan arbeidsplaatsen in scholen en bibliotheken?

Zowel in de school- als in de bibliotheekomgeving stellen we vast dat haast overal de klacht te horen is dat het kerntakenpakket niet (voldoende) meer kan worden uitgevoerd, omdat er steeds meer administratieve - en andere taken bijkomen, terwijl het personeelsbestand gelijk blijft.

Verder worden ook de taken, zowel inhoudelijk als wat technische vereisten betreft, steeds ingewikkelder. Deze fenomenen zorgen voor een steeds groeiende druk op de medewerkers, en halen het peil van de dienstverlening naar omlaag.

Daarom vindt Grafisoft dat het implementeren van een automatisch beheersysteem niet mag en kan resulteren in een vermindering van het personeelsbestand, maar in een opnieuw op het noodzakelijke peil brengen van de dienstverlening, Er komt zo meer tijd vrij voor 'aandacht voor de klant', voor opleiding en voor allerlei kwaliteitsvereisten die in de verdrukking waren geraakt.

top