Duffelsesteenweg 12, 2547 Lint, België
tel.: +32 [0]3 460 10 66 | sales: +32 [0]3 460 10 63
info@grafisoft.be | sales@grafisoft.be

Pass for Schools

versie II

Het Pass systeem beheert automatisch alle computers in de school-omgeving. het zorgt voor veiligheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid, zowel voor de studenten, de docenten als de instelling.

Systeem

Pass is een software systeem, dat vanuit een server het hele netwerk bestuurt en controleert. Het is gebaseerd op Microsoft technologie en ondersteunt operating systems van Windows XP tot Windows 7, terwijl ook ondersteuning voor Windows 8 reeds voorzien is. Aan de serverzijde wordt een Windows Server 2008 systeem voorzien. Zowel 32- als 64 bit systemen kunnen gebruikt worden.

Pass gebruikt het Windows domain, met active directory als basis voor beveiliging, operabiliteit en betrouwbaarheid. Dit zorgt er meteen voor dat Pass uitermate stabiel is, en dat beveiliging steeds hoog gewaardeerd wordt.

Werking

Pass for schoolsDe schoolomgeving heeft behoeften rond ICT die deze van het doorsnee bedrijf benaderen. Anderzijds zijn er zeer specifieke uitdagingen aanwezig, die een gespecialiseerd systeem noodzakelijk maken. Belangrijk is ook opvolging, en voortdurende vernieuwing en aanpassing aan veranderende situaties. Het Grafisoft Pass systeem komt precies aan deze eisen ruimschoots tegemoet.

De student

Pass zorgt voor een individuele login met wachtwoord per student. Ook inloggen met een studentenkaart of een eID behoort tot de mogelijkheden. De student beschikt vervolgens over een persoonlijk account, waarmee hij alle schoolse (pc-)activiteiten kan uitvoeren. Alle programma's die hij nodig heeft, zijn op de computer geïnstalleerd. De school bepaalt volledig de grenzen van wat kan en niet kan op deze computers, zodat de volgende mogelijkheden facultatief zijn:
Zo kan bijvoorbeeld de student een eigen bureaublad maken, of er een van de school voorgeschoteld krijgen. connecteren met het internet kan toegelaten worden. bepaalde toepassingen kunnen toegankelijk gemaakt worden, permanent of op bepaalde tijdstippen.

De klassituatie

De computers worden in klasgroepen ingedeeld, waardoor het eenvoudig wordt om ze te beheren. Zo worden alle pc's in een lokaal net voor de lessen ingeschakeld en na schooltijd weer uitgezet. Het lessenschema, waarin ook het gebruik van het computerlokaal door de verschillende klassen verwerkt wordt, is van tevoren opgemaakt, en wordt automatisch gevolgd.

De klas beschikt over een gemeenschappelijke map voor gedeelde documenten, die door docent -of onder diens supervisie- kunnen worden toegevoegd.

Per lestijd kunnen de grenzen van het computergebruik worden vastgelegd, zodat escapades tot een minimum beperkt worden. Zo kan bijvoorbeeld in een examenmodus toegang tot het internet en andere bronnen, maar ook het gebruik van de eigen notities en van de klas-informatie beperkt of geblokkeerd worden.

Zowel de docent als de studenten kunnen afdrukken op de voor hen beschikbare printers. Indien er mogelijkheden voorhanden zijn rond papierformaat, papierdikte, kleur- of zwart-wit afdruk enz. kan de betrokkene deze keuze ook maken.

Wanneer betaling voorzien is voor afdrukken, zal Pass de volledige afhandeling hiervan kunnen automatiseren. Ook limieten kunnen worden opgelegd.

Het computerlokaal buiten de lesuren

Pass for schoolsHet Pass-systeem werkt volautomatisch. Dit laat toe dat de studenten de computers kunnen gebruiken buiten de lesuren, waarbij -altans wat het computergebruik betreft- geen toezicht vereist is. Op deze manier kunnen studenten 'verloren' momenten nuttig -en/of aangenaam- invullen, en kan aan studenten die (tijdelijk) thuis over geen pc beschikken de mogelijkheid geboden worden om toch aan hun verplichtingen te beantwoorden, en eventueel zelfs hun kennis en kunde bij te schaven.

De docent

In elke lesomstandigheid behoudt de docent het overzicht over de studenten, en over hun prestaties op de computer, terwijl hij ook eenvoudig individueel kan ingrijpen als hij dat nodig vindt.

Zo kan de docent een studentcomputer observeren en desgewenst overnemen, terwijl hij ook zijn scherm kan tonen aan de student, om lesinhoud uit te leggen of onder de aandacht te brengen.

De student kan anderzijds ook de leerkracht om assistentie vragen.

De schooladministratie

Studentenlijsten kunnen overgenomen of geïmporteerd worden uit allerlei bronnen, zodat invoeren van ellenlange tabellen vermeden wordt.

Het lessenplan, de klassenlijsten en de indeling van het tijdschema voor de computerklassen worden in Pass opgenomen, zodat de verdere afhandeling ervan automatisch verloopt.

Deze administratie kan echter op elk ogenblik moeiteloos worden aangepast, ofwel omdat de situatie definitief verandert, ofwel éénmalig, om in een uitzondering te voorzien.

Allerlei statistiek kan uit het systeem gehaald worden. Zulke statistische informatie is niet alleen waardevol om verslagen mee te produceren, maar ze kan ook pro-actief worden gebruikt om voorkomende knelpunten weg te werken.

Het is ook steeds mogelijk om de actuele toestand vanop het scherm op te volgen, zodat meteen ook een handig managementshulpmiddel ontstaat.

Meer weten?

Als u meer info of een gedetailleerde offerte wenst, kunt u ons contacteren via telefoon (+32{0}3/460.10.63) of via mail (Jos@grafisoft.be)