Duffelsesteenweg 12, 2547 Lint, België
tel.: +32 [0]3 460 10 66 | sales: +32 [0]3 460 10 63
info@grafisoft.be | sales@grafisoft.be

ICT-monitoring

    Wat wordt gemonitord?
    Hoe wordt gereageerd?
    Wie is verantwoordelijk?
    Functionaliteit
    Hoger niveau?
Meer weten?

De eenvoudigste vorm van de Grafisoft dienstverlening is gebouwd op het Uman-systeem, dat volautomatisch permanent servers, werkstations, printers en verder alle soorten van netwerkapparatuur opvolgt, en melding maakt van elke onvolkomenheid in de werking.

De essentie van het Uman-systeem bestaat uit een server, die van elk IP-adres in de aangesloten netwerken een grote hoeveelheid technische informatie verzamelt, deze informatie bundelt en verwerkt aan de hand van een aantal vastgelegde criteria, naast variable meetwaarden en intelligent berekende drempelniveaus.

top

Wat wordt gemonitord?

'Elk IP-adres' betekent dan dat alle computers -servers, workstations, mac's, linux-toestellen...- worden gemonitord. Hiernaast wordt elk ander device met een connectie eveneens opgenomen: routers, firewalls, switches, netwerkprojectoren, printers, scanners, PLC's, telefooncentrales, alarmsystemen, sensoren...

Verder kan zowat elke gebeurtenis of verandering worden gemeten door sensoren, die via een PLC of een computer informatie kunnen doorgeven.

Uman screencapture 2Dit alles houdt in dat het Uman-systeem kan worden ingezet voor elke IP-gerelateerde monitoring. Meetsystemen kunnen op maat worden gemaakt. Door de modulaire opbouw van het geheel, wordt deze monitoring gelijk ook nog heel betaalbaar.

De meetgegevens worden per device ingesteld. Zo worden van een pc de gegevens over de hardware (temperatuur, connectiviteit, belasting, responsiviteit, ventilatoren, harddisks...) voortdurend verzameld. hiernaast wordt ook permanent een oogje gehouden op het gedrag van de software: het OS, services, programma's, updates en upgrades, bugfixes, malware, verdacht gedrag van software...

Tot slot worden ook allerlei functies gecontroleerd: automatische updates kunnen worden getriggerd, of net worden tegengehouden, het aan- of uitstaan van een device, kortom, alle te verwachten 'normale' activviteit wordt getoetst aan standaardwaarden, en afwijkingen worden opgemerkt en op verschillende manieren afgehandeld, afhankelijk van de ernst van de toestand.

top

Hoe wordt gereageerd?

Uman kan, wanneer een anomalie wordt vastgesteld, in eerste instantie trachten het probleem automatisch op te lossen. Een herstart van een pc kan hiervan een voorbeeld zijn. Na alle automatische herstelmogelijkheden te hebben doorlopen -of indien het een urgent probleem zou zijn- zal Uman via e-mail, sms, of een directe notificatie de betrokken verantwoordelijken verwittigen, die dan de nodige stappen kunnen ondernemen om het voorval aan te pakken.

top

Wie is verantwoordelijk?

Afhankelijk van het opgemaakte contract en de bijhorende SLA is een lokaal ICT-team verantwoordelijk, of, indien het gaat om management door Grafisoft, een lid van het Grafisoft team. In het eerste geval wordt een verantwoordelijke van het lokale ICT-team verwittigd. Zo kunnen dan de interne verantwoordelijken reageren op de gepaste manier. Hier kan ook escalatie worden ingebouwd, zodat, ingeval van bijzondere calamiteiten, het Grafisoft team als tweedelijns helpdesk kan gaan functioneren.

top

Functionaliteit

Uman screencapture 1

Het resultaat van de implementatie van Uman in een bestaand netwerk is dat het ICT-team niet meer zo vaak brandjes moet blussen, maar proactief kan ageren, voor de problemen zich aan de eindgebruiker manifesteren. Immers, haast alle voorkomende problemen zijn het resultaat van een opeenvolging van allerlei factoren, die pas later resulteren in een probleem, dat door een eindgebruiker wordt vastgesteld. Meestal bestaan de oorzaken van de moeilijkheid reeds langer, en bestaan ze uit een compilatie van oorzaken.

Uman zal precies deze uiteenlopende -mogelijke- oorzaken opvolgen en er op een intelligente wijze conclusies uit trekken. Zodoende wordt het probleem meestal voorkomen, of opgelost alvorens iemand er last van heeft.

Dit proces zorgt er uiteraard voor dat er veel minder acute problemen boven komen, wat een beter werkend ICT- systeem creëert. Verder zal het ICT-team doeltreffender kunnen werken, daar deze mensen veel meer in staat zullen zijn hun werk te organiseren, minder gehinderd door acute probleemgevallen. Dit geeft een betere werkverdeling, minder werkdruk, en een kosten-efficiëntere inzet van mensen en middelen.

top

Hoger niveau?

Het zal duidelijk zijn dat een interne ICT-dienst door implementatie van het Uman-systeem, naar een hoger niveau wordt getild, zowel functioneel, financiëel als op het gebied van de ervaren werkdruk. Het gehele prestatieniveau van de organisatie wordt verhoogd, door de verhoging van de betrouwbaarheid van het ICT-systeem.

Het is ook mogelijk dat Grafisoft de gehele verantwoordelijkheid voor het ICT-gebeuren op zich neemt. Zo kan de organisatie zich focussen op haar kerntaken, en wordt gespecialiseerde knowhow en skills uitbesteed aan specialisten terzake. Over deze aanpak kunt u meer lezen op de pagina over netwerkmanagement bij Grafisoft.

top

Meer weten?

Als u meer info of een gedetailleerde offerte wenst, kunt u ons contacteren via telefoon (+32{0}3/460.10.63)of via mail (Jos@grafisoft.be).