Duffelsesteenweg 12, 2547 Lint, België
tel.: +32 [0]3 460 10 66 | sales: +32 [0]3 460 10 63
info@grafisoft.be | sales@grafisoft.be

Diensten

Diensten voor het (bedrijfs)netwerk
    Monitoring
    Management
    Webontwikkeling
    Hosting
Outsourcing
Expertise
Grafiek

Dienstverlening vormt de kern waarrond alles bij Grafisoft draait. Werp even een oogje op onze bedrijfsfilosofie...

Diensten voor het (bedrijfs)netwerk

Het TCP/IP netwerk omvat tegenwoordig veel meer dan computers en servers. sinds koelkasten een IP link kunnen hebben, IPv6 haast onbeperkte aantallen adressen biedt en het 'Internet der dingen' opgang maakt, worden de limieten wazig. We kunnen haast alles connecteren: de uitdaging gaat erin bestaan de mogelijkheden te ontdekken en efficiënt toe te passen.

Zo vormt ook VoIP een niet meer weg te denken mogelijkheid, die met Unified Communications ten volle kan benut worden om een totaal nieuwe manier van communiceren te organiseren.

Bibliotheek Dendermonde

Automatiseren kan pas echt efficiënt sinds de communicatie via TCP/IP kan verlopen. Ook camerabewaking verlaat het analoge pad, en gaat het internet op.

Al deze technieken komen samen onder één -groeiende- protocolstack: TCP/IP. De toepassing van deze technieken vormt de kern van de diensten van Grafisoft.

top

Monitoring

Grafisoft kan automatisch, van op afstand, het volledige netwerk bewaken. Het Uman-systeem zorgt voor een automatische afhandeling van het hele proces. Het gaat hier dan niet over de inhoud van de data, maar over de technische functionaliteit van alle netwerkonderdelen. Tot in de details worden computers, routers, verbindingen, printers, telefoonsystemen, sensors en andere automatiseringsdevices continu opgevolgd.

Bibliotheek Merchtem

Met deze gegevens kan realtime de 'gezondheidstoestand' van het netwerk en van zijn onderdelen worden bewaakt. Alle denkbare statistiek rond de functionaliteit van het netwerk kan worden samengesteld. Rapporten kunnen worden opgemaakt met elke gewenste interval. En tot slot: alle meetgegevens kunnen worden gebruik om verwittigingen door te geven als parameters overschreden worden, automatische healingsmechanismen kunnen worden uitgevoerd, en in geval van ernstige problemen kan de technische dienst gealarmeerd worden op allerlei manieren.

Wanneer Grafisoft de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het management van het netwerk, wordt uiteraard het Grafisoft team ingeschakeld om het probleem op te lossen. Het is echter ook perfect mogelijk om de eigen, interne ICT dienst hiermee een bijzonder sterke tool te verschaffen om pro-aktief op de hoogte gehouden te worden van alles wat er in het netwerk gebeurt. In dit geval worden alle ingrepen door het lokale team afgehandeld.

top

Management

Bib_Merchtem balie

De voornoemde monitoring is ook een geïntegreerd deel van het volledige systeembeheer, dat door Grafisoft wordt aangeboden. In dit geval kan het volledige beheer van het interne netwerk geoutsourced worden naar Grafisoft. Dit systeembeheer is modulair opgebouwd, en kan samengesteld worden naar wens van de klant.

Deze modulaire vorm maakt ook samenwerking met een lokale ICT-dienst mogelijk, waardoor een goede balans kan worden bereikt tussen effectieve dienstverlening en kosten.

Bekijk ook even de details over het Grafisoft systeembeheer. We zijn er zeker van u ermee te kunnen bekoren...

top

Webontwikkeling

Grafisoft ontwikkelt webinhoud gebaseerd op Microsoft technologie. Uiteraard worden HTML, XHTML, XML, ASP en ASP.NET ondersteund. Ook Silverlight toepassingen, webshops en koppelingen met bestaande boekhoudingssoftware of andere administratieve toepassingen kunnen ontwikkeld worden.

top

Hosting

Zowel uw website, webshop, mailserver, dataopslag, backup, webapplicatie als gespecialiseerde applicaties kunnen door Grafisoft worden gehost. Dit kan gebeuren in de vorm van private of publieke cloud, met alle tussenliggende mogelijkheden.

top

Outsourcing

Grafisoft Cebu

Grafisoft heeft sinds enkele jaren een plaatselijke afdeling in Cebu, op de Filippijnen. Daar werken enkele specialisten aan de netwerken die door Grafisoft worden beheerd. Grafisoft heeft zowel in India als op de Filippijnen ervaring met outsourcing. Deze expertise zet Grafisoft uiteraard in voor de eigen werking, maar hiernaast wordt ook een begeleidingstraject geboden aan allerlei bedrijven die met plannen rond outsourcing zitten, maar er door gebrek aan ervaring en kennis van de externe lokale situatie niet uit raken. Ook eerdere slechte ervaringen met outsourcing kunnen mogelijk worden herbekeken en misschien zelfs worden rechtgezet.

Zulke outsourcing is niet beperkt tot de ICT-omgeving: ook allerlei monitoring, opvolging, administratie, reactieve bewaking, kortom alles wat via het internet kan aangestuurd worden, behoort tot de mogelijkheden.

top

Expertise

Grafisoft herbergt meer dan 30 jaar ervaring in de ICT-sector. Deze ervaring, gekoppeld aan permanente opleiding, zorgt ervoor dat we heel wat expertise hebben opgebouwd. Ook het zeer lage personeelsverloop draagt hier in belangrijke mate toe bij. Hoewel het kennisveld behoorlijk breed mag genoemd worden, is het dus opgebouwd op kennis én ervaring.

Deze knowhow wordt ook aangeboden voor allerlei tijdelijke opdrachten. Het kan dan gaan over een studie, advies, opleiding, managementsbegeleiding, en allerlei ondersteuningsopdrachten.

top

Grafiek

Grafisoft levert ook grafische diensten:

  • Een huisstijl die het uitzicht van de website gelijk stemt met dat van de andere documenten (op papier, maar ook in verband met het papierloze werken -paperless office-);
  • Allerlei ontwerp en onderhoud van lay-out voor documenten, publicaties en dergelijke;
  • Logo's;
  • Illustraties;
  • Grafiek voor speciale gelegenheden;
  • Manga.

top